İlahiyat Dizisi
Arapçaya Gİrİş 1

Editörler
Musa Yıldız
Nurettin Ceviz
Soner Gündüzöz

Yazarlar
Soner Gündüzöz
Hacı Yılmaz
Tahirhan Aydın
Ömer Acar

Modern dünyada sadece günlük olarak değil, bilimsel, kültürel ve her türlü sosyal alanda kullanılan ve çok geniş bir coğrafyada konuşulan Arapçanın, gerek dinî eserleri ve kültürel mirası anlamak, gerekse de bir iletişim dili olarak, hızlı ve etkin bir şekilde öğrenilmesi giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Özellikle İlahiyat öğreniminin temelini oluşturan Arapçanın bir uzmanlık dili olarak yetkin şekilde öğretilmesi İslam ilimlerinin kendisine özgü dilsel zorlukları barındıran zengin literatüründen olabildiğince sağlıklı şekilde yararlanılması anlamına gelmektedir. Alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanmış ve özgün resimlerle süslenmiş olan “İlahiyat Fakülteleri İçin Arapçaya Giriş” seti, birer dönemde okutulacak iki kitap ile bir CD’den oluşmaktadır. Kitaplar, her biri bir haftada okutulması planlanan 16 ünite içermekte, üniteler ise her biri bir günde bitirilmesi planlanan beş dersten oluşmaktadır. 

Arapçaya Giriş 1 Kitabının Cdsini indirmek için tıklayınız...

504 Sayfa
ISBN: 978-605-4692-04-0
Fiyat: 50 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)