İlahiyat Dizisi
İslâm Medenİyetİ Tarİhİ El Kİtabı

Editör
Prof. Dr. Eyüp Baş

Yazarlar
Prof. Dr. M. Fuad Sezgin
Prof. Dr. Mehmet Şeker
Prof. Dr. Eyü p Baş
Prof. Dr. Fazlı Arslan
Doç. Dr. Fatih Erkoçoğlu
Doç. Dr. Mustafa Özkan
Doç. Dr. Mü nire Kevser Baş
Doç. Dr. Halide Aslan
Yrd. Doç. Dr. Nurullah Yazar
Yrd. Doç. Dr. Eyü p Öztü rk
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
Yrd. Doç. Dr. İlyas Akyü zoğlu
Dr. Mahmut Dilbaz

İslâm Medeniyeti dünyadaki hâkim medeniyetler içerisinde köklü bir geçmişe sahip olup günümüzde de etkin ve yaygın bir medeniyettir. İslâm dininin Kur’ân-ı Kerim’de belirlenen ilkeleri ve Hz. Muhammed(sas)’in bizzat uygulamalarıyla ortaya koyduğu tecrübe üzerinde kurulan İslâm medeniyeti, medeniyetin temel kurucu unsuru olan insanı ahsen-i takvîm/mükemmellik mertebesine ulaştırma idealindedir. İslâm’ın bütün öğretilerine/emir ve yasaklarına -dönemsel uygulamalar vs. demeden- hayatında yer verip yaşatan her müslüman, söz konusu idealle Hz.Peygamber gibi insanlığa huzur, refah ve saadet yayacaktır. İşte asıl medeniyet ve medenileşme budur. Dolayısıyla özünü İslam’ın temel kaynakları Kur’an ve Sünnetten alan müslüman fert ve toplumların, İslâm’ı temsilleriyle ortaya koydukları bir İslâm medeniyetinden bahsediyoruz. Bu medeniyet ki, hayatın bütün alanlarına yönelik her bir üretimini sünnetullah gereği yalnız müslümanlara sunmamış, tüm insanlığa takdim etmiştir.
Elinizdeki kitap, Hz. Peygamber döneminden itibaren müslümanların çeşitli coğrafyalarda İslam dinini temsilleri üzerinden ürettikleri medeniyetin bir tarihçesini içermekle birlikte, daha çok farklı medeniyetlerle olan etkileşimler, özgün üretimler ve son yüzyıllarda artan karalayıcı algı yönetimleri ile özellikle çatıştırmaya yönelik tezler karşısında, İslam medeniyetinin geleceğine ilişkin perspektifler de ortaya koymaya çalışmaktadır.

642 sayfa
Ebat: 16x23.5
ISBN: 978-605-9247-89-4
50 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)