İlahiyat Dizisi
Arapçanın Söz Varlığı

Yazar
Soner Dündüzöz

Kelime köklerinin farklı kalıplara aktarılarak yeni anlamlar
kazandığı Arapça, iç bükümlü bir dil olarak, Türkçe gibi
eklemeli dillerden çok farklı bir türeyiş serüveni izler.
Bu özelliği bakımından Arapça, yapısal olarak çok ilginç
şekil ve yollarla yeni kelimeler türetmeye elverişli bir
dildir. Öte yandan Arapçanın mecaz üzerine kurulduğu
şeklindeki geleneksel görüş, bu dilin yeni kelimeler
oluşturmaya olan alegorik gücünün de oldukça
kuvvetli olduğunun başka bir ifadesi...
İkilemeler, birtakım ses değişikliklerine bağlı kelime
oyunları, yabancı dillerden alınan kelimelerin
Arapçanın dil mantığı ve ses özellikleri içinde
yoğrularak bambaşka kelimeler oluşturulması,
ilk bakışta birer mantık ihlali gibi duran mecazi
ve abartılı anlatımlar ya da “dağlar papatyalarla
bezendi” yerine, “papatyalar dağlarla bezendi”
şeklindeki ters anlatımlar ve Arapçanın söz varlığını
zenginleştiren daha pek çok yol, bu kitabın temel
konuları arasında…
Arapçada kelimelerdeki anlam inceliklerini belirleyen
özellikleri kavramak, kelimelerin hikâyesini bilmek
ve bir kökten ne tür kelimelerin çıkabileceği hakkında
ipuçları veren sistemi anlamak, dil öğreniminde farklı
bir ufuk…

348 Sayfa
Ebat: 13,5x21
ISBN: 978-605-4692-86-6
Fiyat: 25 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)