İlahiyat Dizisi
Dİsİplİnler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hİzmetler 2

Editörler
Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz
Dr. Öğr. Üyesi Adem Yıldırım
Dr. Öğr. Üyesi Ayten Erol
Dr. Öğr. Üyesi Fatıma Zeynep Belen

Yazarlar
Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz
Doç. Dr. Harun Çağlayan
Doç. Dr. Nur Adila Azram
Doç. Dr. Mohd Nasir Desa
Doç. Dr. Rodziah Atan
Doç. Dr. Shuhaimi Mustafa
Dr. Öğr. Üyesi Adem Yıldırım
Dr. Öğr. Üyesi Güldane Gündüzöz
Dr. Öğr. Üyesi Hanaa Harami
Dr. Öğr. Üyesi Mesut Cevher
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Güngör
Dr. Öğr. Üyesi Nurdane Güler
Dr. Öğr. Üyesi Şevket Özcan
Dr. Yahya Şenol
Arş. Gör. Dr. Muhammed Selman Çalışkan
Arş. Gör. Vahdeddin Şimşek


Dünyada bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler her alanda olduğu gibi helâl ürün ve hizmetlerle ilgili yeni araştırma ve yaklaşımları ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde helâl ürün ve hizmetlerle ilgili yeni araştırma ve yaklaşımların sonuçlarının ortaya çıkarılmasında belli bir alanda düşünme ve değerlendirmeler yeterli olmamaktadır. Bununla birlikte nitelikli ve kaliteli insanların yetiştirilmesi, tek bir alan yerine disiplinler arası araştırmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
Elinizdeki kitap, özellikle helâl gıda alanı ağırlıklı olmak üzere, helâl ürün ve hizmetlerle ilgili hem teknik hem de dinî alanları içeren dokuz farklı alanda disiplinler arası bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Böylece, konuyla ilgili düşünce ve değerlendirmeleri destekleyecek, alana katkı sağlayacak helâl ürün ve hizmetlerle ilgili farklı disiplinleri bir araya getirerek diğer disiplinlerden de yararlanmayı ve helâl gıdaya başka disiplinlerin bakış açısından bakabilme özelliği kazandırmayı hedeflemektedir.

286 sayfa
Ebat: 16x23.5cm
ISBN: 978-605-2233-26-9
35 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)