İlahiyat Dizisi
Dİsİplİnler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hİzmetler 1

Editör
Dr. Öğr. Üyesi Adem Yıldırım

Yazarlar
Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz
Doç. Dr. Murat Şimşek
Dr. Öğr. Üyesi Adem Yıldırım
Dr. Öğr. Üyesi Ayten Erol
Dr. Öğr. Üyesi Güldane Gündüzöz
Dr. Öğr. Üyesi İlhami Ayrancı
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Yazıbaşı
Dr. Öğr. Üyesi Nejla Hacıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Seyfettin Tuncel
Dr. Gizem Çufaoğlu
Dr. L. Gülay Bilgin
Arş. Gör. Hasan Sözen
Arş. Gör. Vahdettin Şimşek

Günümüzde sosyal bilimler alanında belli bir konu veya kavramın disiplinler arası yaklaşımla ele alınması önem atfedilen bir konudur.
Bu kitap dokur farklı disiplin perspektifinden bütün insanlığı ilgilendirecek helâl ürün ve hizmetlere yönelik yapılan çalışmalar yer almaktadır. Özellikle helâl sertifikasyonun sadece fıkhî yönü değil eğitim, finans, gıda hijyeni ve teknolojisi, hayvan sağlığı ve ekonomisi gibi boyutları ele alınmaktadır.
Elinizdeki kitap, önemi her geçen gün artan helâl ürün ve hizmet sektörünü global boyutta ortaya koyarken, konuyu disiplinler arası bir yaklaşımla irdeleyerek okuyucuya yeni ufuklar açmayı hedeflemektedir.

264 sayfa
Ebat: 13x23,5
ISBN: 978-605-2233-17-7
30 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)