İlahiyat Dizisi
Mantık El Kİtabı

Editörler
İsmail Köz – Ali Çetin

"Klasik veya geleneksel mantık, Aristoteles’in
kurduğu ve daha sonraları Megara ve Stoa
okullarının ve ortaçağ fi lozofl arının geliştirdiği
mantık sistemidir. Bu mantık sisteminin
en önemli özellikleri formel (suri) olması,
doğru-yanlış diye iki doğruluk değerine
sahip olması; mantık ilkeleri denen özdeşlik,
çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı ve
yeter sebep ilkesine dayanmasıdır.
Bu mantık sisteminde en temel konular,
kavram, önerme ve akılyürütmedir."

396 Sayfa
Ebat: 16x23,5
ISBN: 978-605-9247-08-5
Fiyat: 40 TL