İlahiyat Dizisi
Dİn Felsefesİ El Kİtabı

Editörler
Recep Kılıç
Mehmet Sait Reçber

Yazarlar
Prof. Dr. Rahim Acar
Prof Dr. Muhsin Akbaş
Doç. Dr. Musa Kazım Arıcan
Yrd. Doç. Dr. Engin Erdem
Doç. Dr. Aydın Işık
Prof. Dr. Recep Kılıç
Prof. Dr. Mehmet Sait Reçber
Prof. Dr. Ferit Uslu
Yrd. Doç. Dr. Zikri Yavuz
Prof. Dr. Metin Yasa

Dinî konulara felsefî açıdan yaklaşmayı ve değerlendirmeyi
amaç edinen din felsefesi günümüzde önemi gittikçe
daha fazla hissedilen bir felsefe disiplinidir. Felsefe tarihi
açısından bakıldığında din felsefesinin ele aldığı birçok konu
neredeyse felsefenin ilk dönemlerine kadar gerilere gider.
Diğer taraftan ele alınan bu konular başta teizm olmak
üzere dinler açısından da hayatî bir öneme sahiptir.
Din, bilim ve felsefe arasındaki ilişkinin modern
zamanlarda daha da tartışmalı bir hale gelmiş olması da
din felsefesinin önemini arttıran bir etken olmuştur.
Bu çerçevede din felsefesine aynı zamanda bir giriş
olarak da görülebilecek bu el kitabında şu tür sorulara
cevap verilmeye çalışılmıştır:
Din ve felsefe birbiriyle çatışır mı? Akıl, bilgi ve
iman arasında ne tür bir ilişki olabilir? Tanrı nasıl bir
varlıktır? Tanrı’nın varlığının delilleri nelerdir?
Tanrı hakkında konuşmanın mantığı nedir?
Tanrı’nın varlığıyla kötülüğün varlığı bağdaşır mı?
Ateizm ikna edici kanıtlara sahip midir?
Vahiy ve mucize kavramlarının felsefî bir açıklaması
olabilir mi? Birden fazla din doğruya ve kurtuluşa
götürebilir mi? Ölümden sonra bir hayatın imkânından
söz edilebilir mi? Tanrı, din ve ahlâk arasında ne tür bir
ilişki olabilir? Din ve sanat ilişkisi felsefî açıdan
irdelenebilir mi? Din ve bilim uzlaşır mı?

432 Sayfa
Ebat: 16x23,5
ISBN: 978-605-4692-37-8
Fiyat: 45 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)