İlahiyat Dizisi
Dİn Hİzmetlerİnde Rehberlİk ve İletİşİm El Kİtabı

Editör
Recai Doğan
Remziye Ege

Yazarlar
Prof. Dr. Recai Doğan
Prof. Dr. Zeki Salih Zengin
Doç. Dr. Remziye Ege
Doç. Dr. Yıldız Kızılabdullah
Doç. Dr. Tuğrul Yürük
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Önder
Dr. Arş. Gör. Şahin Kızılabdullah
Dr. Arş. Gör. Havva Sinem Uğurlu

Din hizmetleri bireylerin din ile ilgili işlerinin yürütüldüğü
bir alandır. Bireyin hayatını anlamlandırma sürecinde
önemli bir etkisi olduğu düşünülen din ile ilgili işlerin
ehil ellerde, belli yeterlik ve becerilerle donanık olarak
yürütülmesi gerekir. Din hizmetleri doğal olarak rehberlik
hizmetlerini çağrıştırmakla beraber bu alanda hizmet
veren profesyonellerin rehberlik alanında kendilerini
geliştirmiş olmaları ve aynı şekilde pek çok becerinin
yanı sıra iletişim becerilerinin de gelişmiş olması
beklenir. Bu anlamda yazılmış pek çok esere rastlamak
mümkündür. Elinizdeki bu kitap, adında öne çıkarılan
rehberlik ve iletişim konularını içermekle beraber,
din hizmetleri alanını genel olarak tanımayı,
ülkemizde bu hizmetlerin yürütüldüğü kurumu ve
bu kurumda yürütülen görevleri ve aynı zamanda
bu kurumda görev yapanların yeterliklerini incelemeyi
hedeflemiştir. Böylece din hizmetleri alanına ilgi duyanlar
için bir kılavuz kitap olma niteliği de taşımaktadır.

213 Sayfa
Ebat: 16x23,5
ISBN: 978-605-4692-76-7
Fiyat: 35TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)