İlahiyat Dizisi
Dİnler Arası Dİyalogun Sosyolojİk KarşılığI

Yazar
Dr. Ali Ünal

Bu kitap, iyi niyetle (!) daha önceleri başlayıp ikibinli yılların başında hız kazanan Dinler Arası Diyalog çalışmalarının kilise tarafından nasıl bir küresel hıristiyanlığı yayma projesinin aparatı haline getirildiğini, papalık konseyinin bir parçası olmak üzere ortaya çıkan yerli kullanılabilir yapılar ile nasıl bir seyir izlediğini ve Ilımlı İslam/Euro İslam projelerine nasıl zemin oluşturduğunu anlamaya fayda sağlayacaktır.
Müslümanlar, ancak İslamın samimi davetçisi, mübelliği olarak diyaloga faaliyetine girmelidirler.

108 sayfa
Ebat: 13.5x21cm
ISBN: 978-605-2233-44-3
30 TL
(KDVden muaf fiyat)

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)