İlahiyat Dizisi
Arapçaya Gİrİş 2

Editörler
Musa Yıldız
Nurettin Ceviz
Soner Gündüzöz

Yazarlar
Dursun Hazer
Abdurrahman Özdemir
Ali Bulut
Mustafa Kaya
Hacı Yılmaz

Elinizdeki kitap sarf (kelime bilgisi/ morfoloji) ve nahiv (cümle bilgisi/ sentaks) olarak bilinen iki önemli disiplinin öğretilmesini hedeflemektedir. Ne var ki dilin öğretilmesinde dilbilgisinin yanında metin ve konuşma odaklı dil öğretiminin de önemi büyüktür. Dolayısıyla bu kitap bir yandan “dil kurallarının anadilde verilmesi” anlayışına uygun olarak sade ve anlaşılır bir üslupla dilbilgisi verirken, diğer yandan yapay olmayan, fakat kolaydan zora doğru ilerleyen özgün Arapça parçalarla öğrencileri dil yapılarıyla buluşturmaktadır.

Arapçaya Giriş 2 Kitabının Cdsini indirmek için tıklayınız...

608 Sayfa
ISBN: 978-605-4692-04-0
Fiyat: 50 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)