İlahiyat Dizisi
Dİn Eğİtİmİ

Editörler
Recai Doğan
Remziye Ege

Yazarlar

Prof. Dr. Zeki Salih Zengin
Yrd. Doç. Dr. Cemil Osmanoğlu
Doç. Dr. Yıldız Kızılabdullah
Prof. Dr. Recai Doğan
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar
Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz
Prof. Dr. Süleyman Akyürek
Doç. Dr. Mehmet Korkmaz
Doç. Dr. Tuğrul Yürük
Doç. Dr. Remziye Ege
Prof. Dr. Nevzat Aşıkoğlu
Doç. Dr. Saadettin Özdemir
Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın
Prof. Dr. Şuayip Özdemir
Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın
Öğr. Gör. Fatma Çapçıoğlu

Din Eğitimi, en genel ifadesiyle, bireyin dinî davranışlarında kendi istek ve iradesiyle gerçekleştireceği kalıcı değişiklikleri kılavuzlamaya katkı sağlayan bir süreçtir. Bu süreç aile, okul, sosyal çevre gibi çeşitli ortamlarda, planlı ya da plansız olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kitap, söz konusu gerçekleştirilme biçimlerini, yöntemlerini, din eğitiminin gelişim seyrini ele alan ve bundan sonra olması muhtemel gelişmelere de işaret eden çeşitli bölümlerden oluşmuştur. Yazarlar bölümlerini, daha çok ilgili alanın üniversite öğrencileri başta olmak üzere, konuya ilgi duyan herkesin pratik ihtiyaçlarından hareketle, onların sorularına cevap olacak ve gerektiğinde ilgili kaynaklara yönlendirecek mahiyette kaleme almışlardır.

456 Sayfa
ISBN: 978-605-9247-60-3
Fiyat: 45 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)