Tarih Dizisi
Selçuklu Tarİhİ

Editör:
Refik Turan

Yazarlar:

Prof. Dr. Refik Turan
Prof. Dr. Nermin Şaman Doğan
Prof. Dr. Osman Gazi Özgüdenli
Prof. Dr. Mehmet Ali Çakmak
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu
Prof. Dr. Güray Kırpık
Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu
Doç. Dr. Mustafa Uyar
Doç. Dr. Tülay Metin
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Akyol
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ahmet Tokdemir
Arş. Gör. Serhat Altınkaynak
Rıfat Dağlı
Erol Kara

Maveraünnehir’de mücadeleli bir hayatın içinden geçen Selçuklu varlığı, Horasan’da Hindistan’ı etkisi altına alan Gazneli gücünü dize getirerek, Nişapur’da yeni ve güçlü bir Müslüman Türk devleti olarak doğdu. Bu inkişaf, Doğu’da ve Batı’da beklenmedik, olağanüstü bir siyasi gelişme olarak algılandı. Selçuk Bey’in torunları Tuğrul ve Çağrı beylerin kurdukları bu yeni devlet, gerçekten Karahanlı ve Gazneliyi de geride bırakan adeta bir siyaset kasırgasıdır. Bu siyaset kasırgası, Doğudan Batıya doğru eserek, Ortadoğu’nun o zaman ihtiyaç duyduğu bereketli yağmurları taşıdı. Selçuklu kudretinin bölgeye gelişi ile siyasi ve sosyal olarak parçalanan İslam dünyası, Selçuklu Saltanat çatısı altında süratle birleşti. Kuzey Afrika ve Endülüs hariç İslam dünyası bir bütün oldu. Kendine hasım siyasi güçlerin kontrolüne girmiş Abbasi halifeliği, kurtarıldı ve yeni bir kimliğe kavuştu.

812 Sayfa
ISBN: 978-605-4692-05-7
Fiyat: 220 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)