Tarih Dizisi
Anadolu Beylİklerİ El Kİtabı

Editör
Haşim Şahin

Yazarlar

Abdülkerim Özaydın  Muharrem Kesik
Fahameddin Başar Arif Sarı
Feridun Emecen Recep Yaşa
Kemal Göde Sait Kofoğlu
Mustafa Daş Vedat Turğut
Mustafa Demir  Yahya Başkan
Haşim Şahin Zehra Odabaşı
Cevdet Yakupoğlu  Hüseyin Erkan Bedirhanoğlu

Anadolu merkezli Türk tarihi bahis konusu olduğunda
“Beylikler Devri” olarak adlandırılan iki dönemden söz
edilebilir. Bunlardan ilki Malazgirt Savaşı’nın hemen
sonrasında kurulan beyliklerin hakim olduğu dönemdir.
Danişmendliler, Artuklular, Saltuklular, Mengücüklüler,
Ahlatşahlar ve Çaka Beyliği bu süreçte öne çıkan
beyliklerdir. İlk beylikler Anadolu’nun Türk-İslâm yurdu
haline gelmesinde gerek siyasi faaliyetleri gerekse
bina ettikleri eserlerle önemli katkılar sağlamışlardır.
Anadolu’daki ikinci beylikler devri ise Anadolu’nun
fiilen Moğol tahakkümü altına, Selçuklular’ın ise
dağılma sürecine girdiği zaman diliminde kurulan
Türkmen beyliklerinin faaliyet gösterdikleri
dönemdir. Karamanoğulları, Germiyanoğulları,
Saruhanoğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları,
Karasıoğulları, İsfendiyaroğulları, Sahipataoğulları,
Eratnalılar, Kadı Burhaneddin Devleti,
Dulkadiroğulları, Hamidoğulları, Eşrefoğulları,
Ramazanoğulları gibi beylikler, siyasi çalkantıların
ve ekonomik krizlerin had safhaya ulaştığı kaos
ortamı içerisinde Anadolu’da Türk kimliğinin ve ilk
beylikler devrinden itibaren başlayan medeniyet,
ilim ve irfan çalışmalarının muhafazasında ve
devam etmesinde bir köprü vazifesi görmüşler;
bu derin tecrübe ilerleyen dönemde Osmanlılar
vasıtasıyla zirveye taşınmıştır.
İşte bu kitapta her iki dönemde Anadolu’da faaliyet
gösteren beyliklerin siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel
tarihleri sahasında uzman bilim adamlarının
kaleminden okuyucuya aktarılmaktadır.

448 Sayfa
Ebat: 16x23.5
ISBN: 978-605-9247-72-6
Fiyat: 200 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)