Tarih Dizisi
Osmanlı Teşkİlat Tarİhİ

Editör:
Tufan Gündüz

Yazarlar
İbrahim Solak
Mustafa Güler
Özen Tok
Mehmet Demirtaş
Mustafa Alkan
Ümit Kılıç
Arif Sarı

Osmanlı Devletini anlamak sadece sultanların ve vezirlerin büyük işlerini öğrenmekle bitmez. Osmanlı kurumlarının yapısını ve işleyişini çözmek, büyük bir medeniyetin nasıl meydana geldiğini ve yüzlerce yıl nasıl ayakta kaldığını anlamayı kolaylaştırır. Bundan dolayı Osmanlı Teşkilat Tarihi El Kitabı Osmanlıları anlamaya yeni bir kapı açmaya çalışıyor. Elinizdeki kitap Üniversitelerimizin Tarih bölümlerinde Osmanlı Teşkilat Tarihi, Osmanlı Kurumları Tarihi, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi gibi isimlerle okutulan dersler için ‘’El Kitabı’’ olarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte Osmanlı devlet teşkilatını merak eden okuyucular için de kolay okunabilen faydalı bir eserdir.

400 Sayfa
ISBN: 978-605-4692-01-9
Fiyat: 200 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)