Tarih Dizisi
BOYUNDURUK Rus Kİmlİğİnİn İnşasında Moğol Tatar Boyunduruğu ve Tarİh Ders Kİtaplarında Konar Göçer Ötekİnİn İnşası

Yazar
Mustafa Can Teziç

Kapak Resmi
Iuliia Petrova

Ulus inşa süreçlerinde yazılan tarihî anlatılarda genelde geçmişte yaşanan savaşlarda yapılan kahramanlıklar, başarı dolu fetihler üzerinden kurgulanan mitler ve bu mitlerin üzerine inşa edilen söylemler ile karşılaşılmaktadır. Bu tür kahramanlık anlatıları üzerinden ulusların tarihleri yazılırken benzer şekilde düşün hareketleri de bakış açılarını bu mitler üzerinden temellendirmekte, çeşitli söylemler üretmekte ve kendilerini bu olgular üzerinden meşrulaştırmaktadırlar.
Peki yaşanan “ulusal felaketler”?
Bu çalışma çerçevesinde gerek tarihsel olarak gerekse güncel olarak Moğol – Tatar Boyunduruğu olgusunun farklı dönemler ve düşün hareketleri içerisinde nasıl değerlendirildiği ele alınmaktadır.

Sayfa: 434
Ebat: 13,5x21 cm
ISBN: 978-625-7305-71-6
Fiyat: 90 TL 

Tükendi

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)