Tarih Dizisi
Bİrİncİ Meşrutİyet Kanun-ı Esasİ ve Meclİs-İ Mebusan

Yazar
Ahmet Oğuz

Bu eserde, 1876 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’nda ilan edilen Kanun-i Esasi ve onun amir hükmü gereği açılan Meclis-i Umumi ve ağırlıklı olarak da Meclis-i Mebusan incelenmiştir. 1877–1878 tarihlerinde iki dönem faaliyet gösteren bu ilk meclis, İmparatorluk içinde Müslim ve gayrimüslim unsurların “Osmanlı” üst kimliği altında bir arada yaşanabileceğini kanıtlamaya çalışmıştır. Meclis-i Mebusan kendi içinde bunu başarmışsa da kısa süre sonra kapanması nedeniyle bunu dışarıya yansıtamamış ve ayrılıkcı düşünce ve hareketlerin önüne geçememiştir. Bu çalışmada Türk Yenileşme Tarihi içerisinde Türk parlamento tarihinin başlangıcı dönemin siyasi olayları ve fikir hayatı, Yeni Osmanlılar’ın çalışmaları, Kanun-i Esasi’nin kabulü ve Meclis-i Mebusan’ın açılması, meclisin çalışmaları ve kapanması gibi konular kronolojik bir sıra içinde belgelere dayalı olarak yorumlanmaktadır.

324 Sayfa
ISBN: 978-975-6355-69-5
Fiyat: 20 TL

Tükendi