Tarih Dizisi
Eskİ Çağ Tarİhİ ve Uygarlığı

Yazarlar
Doç. Dr. Esma Reyhan
Dr. Tülin B. Cengiz

Eskiçağ Tarihi, M.Ö. 3. bin yıldan MS 7. yüzyıla
kadar olan zaman dilimi içinde, en genel
hatlarıyla, Akdeniz ve Önasya kültür çevreleri
ve bu kültür çevreleriyle doğrudan ilişkisi
olan komşu bölgelerin yazı ile başlayan en
eski devirlerinden, Roma’nın Akdeniz’de
kurduğu siyasal coğrafyanın çöküşüne ve
Avrupa Ortaçağı’na kadar olan süreyi
kapsamaktadır. Bu disiplin kapsadığı
zaman diliminin genişliği, coğrafyasının
büyüklüğü ve coğrafyası üzerinde
yaşamış insanların çeşitliliği nedeniyle
Eski Batı ve Eski Doğu olmak üzere iki
kategoride incelenmektedir. Eski Doğu,
Mezopotamya, Anadolu, Suriye, Filistin,
İran ve Mısır tarihini kapsarken Eski
Batı, Ege dâhil Eski Hellen ve Roma
tarihini içine almaktadır.Bir de bu
kültürlerle aynı tarihlerde boy
göstermelerine rağmen Çin, Japon, Hint
ya da Amerikan kültürleri gibi nispeten
etkileşimin az olduğu genelde
Eskiçağ tarihinin sınırlarının dışında
tutulan kültürler de vardır.

341 Sayfa
Ebat: 16x23.5
ISBN: 978-605-9247-00-9
Fiyat: 28 TL

Tükendi

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)