Tarih Dizisi
Osmanlı Dİplomasİ Tarİhİ Kurumları ve Tatbİkİ

Editörler
Mehmet Alaaddin Yalçınkaya
Uğur Kurtaran

Yazarlar
Mehmet Alaaddin Yalçınkaya
Sezai Balcı
Musa Kılıç
Uğur Kurtaran
Ahmet Dönmez
Turgut Subaşı
Necmettin Alkan

Osmanlı Devleti’ni anlamak ve anlamlandırmanın önemli unsurlarından birisi devletin dış politikası ve buna bağlı olarak şekillenen diplomasi anlayışının ana hatlarının nasıl olduğunun tespiti ile mümkündür. Bu tespitler günümüz Türkiye’sinin uluslararası arenadaki konumu ve dış politikasının temel dinamiklerini aydınlatacak nitelikler taşımaktadır. Bu durum Osmanlı Devleti’nin uzun süren tarihi boyunca diğer devletler ile olan münasebetlerinde kullandığı diplomasi kurumları ve uygulamalarının incelenmesini önemli hale getirmektedir.
Elinizdeki kitap bu düşünceden hareketle kaleme alınmıştır. Osmanlı diplomasisinin kurumları ve tatbiki şeklinde iki bölümden oluşan eserde, akademisyen tarihçilerimiz Osmanlı diplomasisinin farklı yönlerini ele almak suretiyle katkıda bulunmuşlardır. Çalışma bu yönleriyle Osmanlı diplomasi literatürüne yeni bilgi ve birikimler ışığında katkı sağlamayı hedeflemektedir.

242 sayfa
Ebat: 16x23.5
ISBN: 978-605-2233-10-8
25 TL

Tükendi

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)