Eğitim Bilimleri Dizisi
Uygulamalı Dİnleme Eğİtİmİ El Kİtabı

Yazarlar
Osman Gündüz
Tacettin Şimşek

Elinizdeki kitap, dinleme öğrenme alanını kuşatma amacıyla yapılmış çalışmalardan biridir. Ayırıcı özelliği, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik çok sayıda özgün uygulama örneği içermesidir. Metin seçiminden uygulama örneklerine kadar özenli bir çabanın kitaba
dönüştüğü söylenebilir.

Bu kitap, Türkçe Eğitimi bölümlerinin 5. yarıyılında okutulan dersin kitabı olarak planlanmış, YÖK’ün çerçeve programı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ancak anne babalar, öğretmenler ve konu ile ilgilenen herkes için bir başvuru kitabı/kaynak eser olarak da düşünülmüştür.
Kuramsal bilgileri uygulamalarla harmanlayan bu kitabın dinleme öğrenme alanına farklı bir
soluk getirmesi ve öğretmenlere olduğu kadar anne babalara da yararlı olması samimi dileğimizdir

368 Sayfa
Ebat: 16x23,5
ISBN: 978-605-4692-69-9
Fiyat: 30 TL

Tükendi

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)