Eğitim Bilimleri Dizisi
Termİnolojİ Çalışması En İyİ Uygulamalar 2.0

Yayına Hazırlayan
Deutscher Terminologie-Tag e.V.

Koordinasyon ve Redaksiyon
Petra Drewer
Donatella Pulitano
Klaus-Dirk Schmitz

Türkçeye Uyarlayan
Ender Ateşman

Sözlerin düşünceyi iyi anlatması için!
Bilginin paylaşılması için!
Terminoloji çalışması
• bilginin yönetilmesi,
• bilginin paylaşılması,
• anadilde etkili iletişim kurulması,
• yabancı dilde etkili iletişim kurulması demektir…
Terminoloji çalışması
• kurumsal ve teknik iletişimin nitelikli olmasını,
• kurum dilinin gelişmesini,
• üretilen belgelerin kaliteli olmasını,
• araştırma sürelerinin kısalmasını,
• kurum imajının yükselmesini,
• müşteri şikâyetlerinin azalmasını ve
• maliyetlerin düşürülmesini sağlar…
Terminoloji Çalışması – En İyi Uygulamalar 2.0 Türkçede
terminoloji çalışmasının bilimsel arka planını açıklayan
ve bu çalışmanın kurum, kuruluş ve işletmelerde nasıl
uygulanacağı konusundaki deneyimleri aktaran ilk kitap
olması nedeniyle, basta bilgi ve belge yönetimi, çeviribilim,
Türkçe ve yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimiz olmak
üzere terminolojiyle ilgilenen herkesin yararlanabileceği
bir kaynaktır. Kitabın sonuna ülkemizdeki terminoloji
çalışmalarının dünü, bugünü ve yarını konusunda bilgi
vermeyi amaçlayan Türkiye’de Terminoloji Çalışması bölümü
eklenmiştir. Bu kitabın terminoloji bilimi ve terminoloji
çalışması konusunda insanlarımızı özendirmesini ve
bu konuda ülkemizde de güzel şeylerin yapılmasına katkıda
bulunmasını gönülden dileriz.

264 Sayfa
Ebat: 16x23,5
ISBN: 978-605-4692-78-1
Fiyat: 50 TL