Eğitim Bilimleri Dizisi
Eğİtİm Psİkolojİsİ

Editör
Zuhal Cafoğlu Topçu
Mehmet Aksüt

Yazarlar

Tülin Bodamyalı
Yaşar Barut
Mustafa Koç
H.K. Aşkım Hatunoğlu
B. Yavuz Hatunoğlu
Gaye Kıray
Nergüz Bulut Serin
Müge Yılmaz
Ali Rıza Ersoy
Salih Paşa Memişoğlu
Hakan Uşaklı
Hakan Gülveren

Eğitim ve öğretim açısından öğrenci özelliklerini ve temel olarak öğrenmeyi inceleyen eğitim psikolojisi öğretmenin sınıf içi davranışlarında ve iletişiminde temel kaynak olmaktadır. Eğitim ortamı temelinde öğrenme gerçeği, öğrenci ve öğrencinin sahip olduğu özelliklerin bu öğrenmeyi nasıl etkilediği ve etkilendiğini araştıran bu kitap, öğrenme süreci, öğrencinin bireysel özellikleri, öğrencinin gelişimsel özellikleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, sınıf yönetimi ve sınıf içi ilişkiler ve öğrenmenin değerlendirilmesi gibi temel konuları detaylı olarak inceleyerek, öğretmen adayına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

343 Sayfa
ISBN: 978-975-6355-24-4
Fiyat: 20 TL

Tükendi