Eğitim Bilimleri Dizisi
Eğİtİm Bİlİmİne Gİrİş

Editör
Zuhal Cafoğlu Topçu

Yazarlar

Salih Altuntaş
Nalan Yılmaz
Zülfü Demirtaş
İbrahim Gül
İ. Bakır Arabacı
Yaşar Kop
Kerim Gündoğdu
Fatoş Silman
Kemal Kayıkçı
Şükrü Ada
Hasan Şeker
Ali Osman Engin
Cenet Engin Demir

Eğitim bilimleri dersi ile öğretmen adayı eğitim biliminin temel kavramları ile tanışırken eğitim tarihi, psikolojik, hukuki, toplumsal, ekonomik ve felsefi perspektiften irdeleyip bakış açısını zenginleştirip, öğretmen adayı olarak bu değişimlere ayak uydurabilmede sürdürülebilir gelişmeyi nasıl sağlayacağı düşüncesini de dinamik tutacaktır. Bu hedefler doğrultusunda hazırlanan Eğitim Bilimine Giriş kitabı öğretmen adayları için temel bir el kitabı olma niteliğindedir.

440 Sayfa
ISBN: 978-975-6355-32-9

Tükendi