Eğitim Bilimleri Dizisi
Fransa'da Eğİtİm Öğretİm

Yazar
Muammer Nurlu

Fransa’daki eğitimin en önemli özelliğinin uygulamalı ve uygulanabilir olmasıdır. Anaokulunu bitiren bir çocuk temel bilgilerin verildiği ilkokulu tamamladıktan sonra, ortaokulu, ilgi alanını belirlemiş olarak bitirir. Yetenek ve ilgi alanına uygun bir lise eğitiminden sonra ya çalışma hayatına atılır, ya da yükseköğretime devam eder. Fransız ilk ve orta öğretim kurumlarında uygulanan eğitim; bireylere tek başına ayakta durabilme, onlara gelecek hazırlama ve insanları topluma kazandırmanın yanında bu kişilerin iyi bir yurttaş olmasını da sağlar. Üniversitelerdeki bölümlerin çeşitliliği, Yüksek Bilim Okullarının ilgi alanına göre en başarılı öğrencilere kapılarını açarak onları devlet hizmetine ve önemli görevlere gelebilecek şekilde yetiştirmesi Fransa’da verilen eğitimin ileriye dönük ve insanı temel alan bir anlayış üzerine kurulduğunu göstermektedir.

208 Sayfa
ISBN: 978-975-6355-80-0
Fiyat: 15 TL

Tükendi