Turizm ve Tanıtım Dizisi
Turİzmde Güncel Konular

Editör
Murat Bayram

Yazarlar
Cansel Doyran
Gözde Komas
Hakan Duran
Dilek Bilge Çorbacı
Ebru Tazefidan
Demet Huriye Avcı
Recep Oğuz Kaynar

Turizmin disiplinler arası yapısı gereği birçok alanda yaşanan gelişme, değişim ve yenilikten etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle toplum yapısında yaşanan değişimlerden, teknolojik yeniliklere kadar birçok unsur turizm faaliyetlerini etkilemekte ve dönüştürmektedir. Yedi kişilik bir yazar grubu tarafından hazırlanan ve Grafiker Yayıncılık tarafından yayına sunulan Turizmde Güncel Konular kitabı, turizm alanındaki eğilimler ve yeni gelişmelere odaklanan ve disiplinler arası özelliğinden dolayı diğer alanlardaki gelişmelerin turizm alanına yönelik güncel ve gelecek etkilerini tartışan konuları ayrıntılı bir şekilde açıklamayı amaçlayan bir kitap niteliği taşımaktadır. Turizmde Güncel Konular kitabı, turizm ve ilişkili alanlardaki araştırmacıların ve turizm eğitimi alan öğrencilerin yanı sıra hem sektörde yer alan profesyonellere hem de turizm sektörüne ilgi duyan tüm taraflara yararlı olabilecek özellikler taşımaktadır.

164 sayfa
Ebat: 16x23.5cm
ISBN: 978-605-2233-37-5
30 TL

Tükendi

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)