Turizm ve Tanıtım Dizisi
Geleneksel Mİmarİnİn Yaşayan İnsan Hazİnelerİ

Editör
Özlem Karakul

Yazarlar
Yrd. Doç. Dr. Özlem Karakul
Prof. Dr. Ömür Kakırer
Prof. Dr. Vacit İmamoğlu
Prof. Dr. Haşim Karpuz
Doç. Dr. İlham Enveroğlu
Dr. Ali Fuat Baysal
Y. Mimar İbrahim Canbulat

Tarihi çevreler, yaşayanların, çevresel koşullarla etkileşim
süreçleri içerisine kattıkları anlam ve değerlerle,
ürettikleri varlıklardan oluşur. Çevresel koşullar, kültürel
pratikler ve yapı ustalarının bilgi ve becerileriyle ele
aldıkları kültürel anlatımların etkileşimleri, tarihi
çevreleri biçimlendirir. Farklı yörelerde, farklılaşan
çevresel koşullar ve kültürel öğelerin birliktelikleri,
hem yerin özgün kimliğinin, hem de Anadolu yerel
yapı kültüründeki çeşitlilik ve zenginliklerin
kaynağıdır. Yöresel yapı malzemeleri ve çevresel
özellikler yanında, kültür içinde şekillenmiş yerel
yapı teknikleri, ustaların bilgi, beceri, anlam ve
değerlerinden oluşan kültürel anlatımların, bu
kimliğin korunması ve sürdürülmesi konusunda
önemi büyüktür. Bu bağlamda, yapılar ve somut
varlıklar odaklı koruma yaklaşımları yanında,
yapı ustalarının etkinlikleri, yöresel yapı
kültürleri ve geleneksel yapılarda somutlaşan
kültürel anlatımların belgelenmesi ve
korunmasına önem verilmelidir. Yapı ustaları,
yapı kültürü geleneğinin yeni nesillere aktarımı
ve korunması açısından önemli roller üstlenirler.
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın
Korunması Sözleşmesi ve Yaşayan İnsan Hazineleri
Sistemi içinde korunması gereğinin vurgulandığı
geleneksel zanaatlardan biri olan “yapı ustalığı” bu
kitabın ana temasını oluşturmaktadır.

154 Sayfa
Ebat: 16x23,5
ISBN: 978-605-4692-51-4
Fiyat: 15 TL

Tükendi

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)