Turizm ve Tanıtım Dizisi
Turİzm İşletmelerİnde Yİyecek İçecek Yönetİmİ

Editör
Murat Doğdubay

Yazarlar
Doç. Dr. Murat Doğdubay
Yrd. Doç. Dr. Göksel Kemal Girgin
Yrd. Doç. Dr. Hakan Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Turgay Bucak
Öğr. Gör. Esat Özata
Öğr. Gör. Gencay Saatcı
Öğr. Gör. Osman Güldemir
Öğr. Gör. Volkan Akgül
Arş. Gör. Gülhan Cevizkaya

Yiyecek-içecek yönetimi, gerek sektörel gerekse eğitim
camiası bazında her geçen gün önemi artan bir olgu
halini almıştır. Endüstri dahilindeki işletmelerin
kendilerine has yapıları; bilinen işletme yönetimi
unsurlarının olağandan farklı bakış açılarıyla
değerlendirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu
doğrultuda; Türkiye’nin farklı yerlerinde eğitim veren,
farklı ekollerde yetişmiş ve sektörel tecrübeye sahip
akademisyenlerin bilgilerinden bir
harman yapılarak okuyucuya sunulması yoluna
gidilmiştir. Hazırlanan kitabın; eğitim camiasına ve
öncelikle yiyecek-içecek endüstrisi olmak üzere tüm
turizm sektörüne yararlı bir kaynak olması
ümit edilmektedir.

238 Sayfa
Ebat: 16x23.5
ISBN: 978-605-4692-95-8
Fiyat: 250 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)