Turizm ve Tanıtım Dizisi
Turİzm Metİnlerİ Çevİrİsİ: Türkİye Örneğİ

Editörler
Mine YAZICI
Edip Serdar GÜNER

Kapak Fotoğrafı
İrem Ceren DOĞAN

Turizm sektörünün uluslararası boyuttaki önemine koşut olarak turizm çevirisi alanındaki ihtiyaç da gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle Türkiye'de turizm sektörünün hızlı gelişimi ve farklı ilgi alanlarına yönelik turizm türlerinde etkinliklerin çoğalması, yabancı turistlerle olan iletişimin doğru ve etkili şekilde yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Turizmin iletişim boyutunu şekillendiren çeviri etkinliği hem ülkemizin tanıtımı hem de turizm gelirlerinin artmasına katkı sağlamaktadır.
Kitap, turizm sektöründeki çeviri ihtiyacının farklı boyutlarını ele alarak, hem çeviribilim alanında çalışan araştırmacılar hem de turizm sektöründe yer alan tüm paydaşlar için faydalı bir kaynak olmayı hedeflemektedir. Kuramsal ve uygulamalı alanda turizm çevirisine ışık tutan kitabın, turizm sektöründe çeviri etkinliğinin önemine ilişkin bir farkındalık kazandırarak, sektörde çeviri kalitesinin artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Profesyonel düzeyde gerçekleştirilen çevirilerle Türkiye'nin turizm sektöründeki uluslararası rekabet gücü de artabilecektir.

Sayfa: 196
Ebat: 16x23,5 cm
ISBN: 978-625-7305-98-3
Fiyat: 120 TL 

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)