Bilgisayar & Yazılım Dizisi
Sİber Güvenlİk ve Savunma: Standartlar ve Uygulamalar

Editör
Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU

Yazarlar
Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU
Doç. Dr. Gökhan ŞENGÜL
Doç. Dr. Ali Hakan IŞIK
Doç. Dr. Gülüstan DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Atila BOSTAN
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak CEYHAN
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Fatih CEYHAN
Dr. Öğr. Üyesi Onur ÇAKIRGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRCİ
Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Tuncay GENÇOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi A. Nurdan SARAN
Onur AKTAŞ
A. Oğuzhan ALKAN
Bilgehan ARSLAN
Sedef DEMİRCİ
Burak ÖZÇAKMAK
Seda YILMAZ
Özgür YÜREKTEN

Bilgi Güvenliği Derneği, kuruluşundan bugüne kadar ülkemizin “Siber Güvenlik ve Savunmasının” gelişimine katkı sağlamakta, birikimini topluma aktarmakta, içerik üretilmesine, yeni çözümler geliştirilmesine ve bilginin yaygınlaştırılmasına destek vermekte, kamuoyunun farkındalığını artırmaya çalışmakta ve sonuçta siber ve bilgi güvenliğinin kişisel, kurumsal ve ulusal boyutta sağlanmasına katkılar sunmaktadır. Tehditlerin artması, boyut ve yön değiştirmesi, çeşitlerinin artması, siber tehdit ekosisteminin büyümesi, kritik altyapıların hedef haline gelmesi, bilgi hırsızlıklarının çoğalması, yeraltında çalışan korsanların etkinleşmesi, siber tehditlerin artık savaşa d.nüşmesi, siber suçların ve suçluların çoğalması, siber ter.rün artması nedeniyle, siber saldırılarla, suçlarla, terörizmle, zafiyetlerle mücadeleye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kapsamlı bir mücadele için; ulusal stratejileri ve eylem planlarının iyileştirilmesi, araştırma merkezlerinin etkinleştirilmesi, yeni altyapılar kurulması, yeni programların açılması ve son zamanlarda ise “siber ordular”, “mükemmeliyet merkezleri”, “ulusal siber olaylara müdahale”, “siber savunma merkezleri” gibi yapıların kurulması, mevcutları iyileştirilmesi gibi ihtiyaçlar bizleri bu kitap serisini hazırlamaya yöneltmiştir. Tehditlerin boyutunu ve geleceğini anlamak ancak ve ancak bu alanın kapsamını iyi anlamak, gelecekte karşılaşılacak olan tehditleri öngörmek, buna hazır olmak için konunun etkileşim içerisinde olduğu tüm alanları iyi bilmek, etkileşim içerisinde olunan alanları iyi tanımak, yeni alanları öğrenmek, işbirliklerini artırmak, yetenek ve kabiliyetleri geliştirmek ve daha fazla ar-ge yapmak gerekmektedir. Siber güvenlik ve savunmaya kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlayan bu eser serisinin, ülke siber güvenliğimiz ve savunmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Sayfa: 400
Ebat: 16x23.5 cm
ISBN: 978-605-2233-42-9
 

Tükendi

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)