Bilgisayar & Yazılım Dizisi
Büyük Verİ ve Açık Verİ Analİtİğİ: Yöntemler ve Uygulamalar

Editörler
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu
Dr. Orhan Koç

Yazarlar
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu
Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir
Prof. Dr. Erdoğan Doğdu
Doç. Dr. Kemal Kılıç
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nurdan Saran
Yrd. Doç. Dr. İlker Köse
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Özbayoğlu
Dr. M. Mahir Ülgü
Dr. Yavuz S. Silay
Dr. Yılmaz Vural
Dr. M. Umut Demirezen
Arş. Gör. Ramazan Terzi
Arş. Gör. Duygu Sinanç Terzi
Arş. Gör. Yavuz Canbay
Arş. Gör. Ebru Aydoğan Duman
Uğur Çekmez
Özleyiş Bayoğlu
Şeref Şık
Engin Uçar
Özlem Gürel Gökçay

Bilim geliştikçe teknolojiler gelişmekte ve yeni teknolojilerde bilimin daha da gelişmesine ve bilinmezleri daha iyi anlamamıza, yeni çalışmalar yapmamıza en önemlisi çevremizi ve dünyamızı daha iyi anlamamızı kolaylaştırmaktadır.
Son yıllarda “büyük veri”, “veri bilimi”, “açık veri” “büyük veri analitiği”, “bilgi ekonomisi” gibi başlıklar ülkemizde de pek çok etkinlikte tartışılmakta, çözümler geliştirilmeye çalışılmakta ve iyi örnekler oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Bu kitabın ülkemizde açık veri ve büyük veri analitiği, güvenliği ve mahremiyetinin gelişmesine katkılar sağlaması beklenmektedir.
Verilerin günümüzün altın rezervleri olduğunun bilinciyle çalışmalar yapılmalıdır.

348 sayfa
Ebat: 16x23.5
ISBN: 978-605-9247-59-7

Tükendi

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)