Bilgisayar & Yazılım Dizisi
Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemlerİ

Yazarlar
Gürol Canbek
Şeref Sağıroğlu

Bu kitap bilgi ve bilgisayar güvenliğinin tüm yönleriyle doğru bir şekilde kavranması ve anlaşılması, güvenlikte büyük zafiyetlere sebep olan kötücül ve casus yazılımların verebileceği zararları tüm yönleriyle ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta, gizlice arka planda çalışarak bilgisayar kullanıcılarını tehdit eden bu yazılımlar; çalışma mekanizmaları, kullandığı yöntem ve yaklaşımlar, var olan türleri ve bu tür yazılımlardan korunabilmek için gerekli olan önlemler ve kullanılabilecek yazılımlar / donanımlar hakkında ayrıntılı bilgi sunmaktadır. ayrıca kullanıcıların gerekli önlemleri almaları ve tehditlerle karşılaşmamaları için almaları gerekli önlemler de bu kitapta ayrıntılı ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

192 Sayfa
ISBN: 975-6355-26-3
Fiyat: 45 TL

Tükendi