Bilgisayar & Yazılım Dizisi
Çevİrİde Teknolojİ: Süreç ve Uygulama 1

Editör
Dr. Öğr. Üyesi Ziya Tok

Yazarlar
Öğr. Gör. Dr. Burcu Türkmen
Dr. Öğr. Üyesi Ceylan Yıldırım
Öğr. Gör. Deniz Bacaksız
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Balkul
Doç. Dr. Mehmet Cem Odacıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Onur Özcan
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Eryatmaz
Dr. Öğr. Üyesi Sevda Pekcoşkun Güner
Dr. Ulvican Yazar
Dr. Öğr. Üyesi Ziya Tok

Çeviride teknoloji araçlarının kullanımı üzerine kaleme alınan bu kitapta, her biri bu alanın farklı yönlerini ele alan on çalışma bulunmaktadır. Bu kitap, çeşitli üniversitelerde bu alanda çalışan bilim insanı ve akademisyenlerin özverili bir şekilde gerçekleştirmiş oldukları değerli çalışmalardan oluşmaktadır. Kitapta yapay zekânın çevir ibilime katkısı, çeviri teknolojileri konusunda verilen eğitim, makine çevirisinde düzeltme süreçleri, çevirmenin görünürlüğü, makine çevirisinin çeşitli açılardan değerlendirilmesi, bilgisayar destekli çeviri araçları, çeviri belleği ve terim bankaları gibi çeviri teknolojileri kapsamında yer alan çeşitli konular ele alınmıştır. Çeviri teknolojileri konusundaki ilk ortak k itap olan bu çalışmanın ülkemizde bu konuda yapılan inceleme ve araştırmalara katkı sunacağı düşünülmektedir.

Kitapta yer alan konu başlıkları şöyledir:
• Çeviri odaklı metin üretiminde son-biçimleyicilerin (Post-Editor) yeri: Grammarly ve Türkçe yaz karşılaştırmalı analizi
• Çeviri teknolojileri, yerelleştirmeyle ilgili Türkiye ve Fransa’daki kaynakların konu yönelimleri bakımından karşılaştırmalı incelenmesi
• The assistance of artificial intelligence to translation studies in the new digital age
• Deneyimsel öğrenme kuramının çeviri teknolojiler ieğitimine uyarlanması
• Çeviri teknolojileri bağlamında çevirmenin görünürlüğü
• Dünya klasikleri bağlamında makine çevirisi üzerine bir değerlendirme: Balzac örneği
• Makine çeviride güncel yönelimler
• Makine çevirisi sürecinde ön düzenleme
• Makine çevirilerinin açık çeviri yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi
• Bilgisayar destekli çeviri ve çevirmenin kararı

Sayfa: 318
Ebat: 13.5x21cm
ISBN: 978-605-2233-84-9
Fiyat: 35 TL

Tükendi

 

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)