Bilgisayar & Yazılım Dizisi
Her Yönüyle Elektronİk İmza

Yazarlar
Şeref Sağıroğlu
Mustafa Alkan

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yeni olan e-imza uygulamalarının toplumun tüm kesimleri tarafından biliniyor ve kullanılıyor olması oldukça önemlidir. Bu eser; e-imza konusunda bu derece geniş kapsamlı belki ilk ve tek kaynak kitap olması açısından ülkemizde bu alanda önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Eser e-imza konusunda ayrıntılı ve kapsamlı bilgiler içermekte ve e-imza kullanımının bütün yönlerini kolay anlaşılır bir üslup ve metotla ortaya koymaktadır.

254 Sayfa
ISBN: 975-6355-23-9
Fiyat: 25 TL
Tükendi