Sağlık Dizisi
Tıbbİ Sosyal Hİzmet El Kİtabı

Editör
Dr. Öğr. Üyesi Ümmügülsüm Aysan

Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Nişancı
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kantaş Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu
Doç. Dr. Ayhan Uludağ
Dr. Öğr. Üyesi Betül Akalın
Dr. Huriye İrem Kalaycı Kırlıoğlu
Uzm. Merve Gültekin
Prof. Dr. Vedat Işıkhan
Doç. Dr. Sinan Akçay
Arş. Gör. Berna Çalgı
Prof. Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik
Doç. Dr. Ergün Hasgül
Uzm. Ayşe Mine İşler
Doç. Dr. Buğra Yıldırım
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tekin
Prof. Dr. Emine Özmete
Doç. Dr. Zeki Karataş
Uzm. İlker Aktürk
Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman

Tıbbi sosyal hizmet, hasta ve ailesinin hastalıkla birlikte ortaya çıkan psikososyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesi için sağlık kurumlarında yürütülen sosyal hizmet uygulamaları olarak tanımlanır. Sosyal hizmet uzmanları hastanelerde, hasta hakları birimlerinde görev aldıkları gibi, Alkol-Madde Bağımlılığı Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Çocuk İzlem Merkezi, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, Krize Müdahale Birimi, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi ile onkoloji, diyaliz, geriatri gibi klinik ve servislerde görev alabilmektedirler. Hastaların tedaviden en iyi şekilde istifade edebilmeleri için temel ihtiyaçların karşılanması, tedaviye ve tıbbi malzemelere erişimin önündeki engellerin kaldırılması, tedaviye uyumun sağlanması, hastanın ailesiyle ve çevresiyle etkileşimindeki sorunların giderilmesi, tedaviye etki eden sosyal ve psikolojik sorunların çözümlenmesi için çeşitli müdahaleler gerçekleştirirler. Bu kitapta çok kapsamlı bir tarzda tıbbi sosyal hizmetin geçirmiş olduğu dönüşüm, sosyal hizmet uzmanlarının sağlık kurumlarında üstlendikleri roller ve sorumlulukları, sağlık kurumlarının kurumsal yapısı, tıp etiği ve hasta hakları, bunlarla ilgili yasal mevzuat, ruh sağlığı sosyal hizmet uygulamaları, onkoloji ve acil servislerde sosyal hizmetler, palyatif ve hospis bakım, vefat sonrası hizmetler, yaşlı hastalar ve ailelerinin ihtiyaçları, engellilerin karşılaştıkları sosyal riskler, bağımlılığın ve tedavisine yönelik hizmetler alanın uzmanları tarafından lisansüstü eğitim de dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Sayfa: 406
Ebat: 16x23,5 cm
ISBN: 978-625-7305-37-2
Fiyat: 160 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)