Sağlık Dizisi
Sosyal Hİzmetİn Temel Konuları El Kİtabı

Editör
Enver Sinan Malkoç

Yazarlar
Enver Sinan Malkoç
Faruk Taşçı
Bedrettin Kesgin
Abdülkadir Yeler
Hasan Hüseyin Taylan
İsmail Barış
Fatih Altun
Yunus Bucuka
Derviş Kahraman
Recep Çelik
Rıdvan Şimşek
Coşkun Dikbıyık
Hakan Karaman
Abdullah Sabit Tuna
Hür Mahmut Yücer
Hafsa Kesgin
Merve Tuğçe Doğru

Kendi genetik kodlarımızdan beslenerek günümüz ihtiyaçlarına cevap verip mevcut problemlere çözüm üretecek yeni bir sosyal hizmet anlayış ve sistemine ihtiyacımızın olduğunu söyleyebiliriz. Bu yapılırken elbette ki Batıda gelişen sosyal hizmet kavram, kuram, yaklaşım ve uygulamalarından da yararlanılacak, ancak gösterilen çabanın merkezinde toplumumuzun kendi gerçeklikleri yer alacaktır. Böyle bir anlayış ve birikimin oluşturulabilmesi için ise ciddi bir akademik çalışmaya ihtiyaç vardır.

Elinizdeki kitap da ülkemizde sosyal hizmet eğitim ve uygulamalarının geliştirilmesi çabalarına bir katkı sunmak, bu doğrultuda konuyla ilgili temel bilgileri her yönüyle ele alıp okuyucuya derli toplu bir şekilde aktarmak amacıyla hazırlanmıştır.

Sayfa: 476
Ebat: 16x23.5cm
ISBN: 978-605-2233-76-4
Fiyat: 160 TL 

 

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)