Sağlık Dizisi
Sosyal Hİzmet Tarİhİ El Kİtabı

Editör
Recep Çelik

Yazarlar

Durmuş Aydın 
Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Çelik 
Prof. Dr. Arif Bilgin
Prof. Dr. Nureddin Gemici 
Prof. Dr. Sarper Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Ali Mazak 
Dr. Öğr. Üyesi Engin Çağman
Murat Altuntaş 
Mehmet Emin Aslanlı
Dr. Öğr. Üyesi Raşit Gündoğdu 
Prof. Dr. Arzu Terzi
Dr. Öğr. Üyesi Recep Çelik 
Elif Karakaya
Elif Öztürk 
Prof. Dr. Recep Karacakaya
Arş. Gör. Zeynep Negiz 
Nevzat Özkaya
Öğr. Gör. Merve Kaya 
Kevser Şeker

Tarih, objektif bir perspektif ile oluşturulan toplumsal hafızanın temsilidir. Çoğu disiplinin anlaşılması, günlük yaşam ile bağdaştırılması ve bilimsel açıdan gelişimi tarihsel geçmişi ile doğrudan ilişkilidir. Sosyal bilimler içinde yüzyıllardan beri var olmaya çalışan mesleki disiplin, Sosyal Hizmet, anlaşılması ve kümülatif gelişimi bağlamında kronolojik tarihsel bir tahlile -hem evrensel geçmişi hem de Anadolu toplumlarında varlığının anlaşılması adına- ihtiyaç duymaktadır.
Sosyal hizmet sanılanın aksine tarih boyunca çoğu toplumsal norm ile doğrudan ilişkide olmuştur. Kah tarihi bir yapıda kah yüzyıllardır insanlığın adım attığı uzun ticaret yollarında ve yahut bir grup esnafın ocağında… kısacası sosyal hizmet insanlığın iyilik ve yardım kavramları kadar eski bir dinamiktir. Yapılan bu derleme kitap çalışması; Sosyal Hizmetin Klasik Dönemi, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi, Tanzimat Sonrası Dönem ve Cumhuriyet Dönemi başlıklı 4 temel dönem ile Sosyal Hizmetin tarihi geçmişini aydınlatmayı amaçladığı kadar gelecek çalışmalara da ışık olmayı hedeflemiş naçizane bir huzmedir.

Sayfa: 380
Ebat: 16x23.5cm
ISBN: 978-605-2233-75-7
Fiyat: 160 TL

 

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)