Sağlık Dizisi
Sosyal Hİzmet ve Bütün Yönlerİyle Bağımlılık El Kİtabı

Editör
Y. Sinan Zavalsız

Yazarlar

Prof. Dr. Musa Tosun
Dr. Mehmet Dinç
Uzman Psikolog Melike Şimşek
Dyt. Elif Gökmen
Doç. Dr. Görkem Yararbaş
Prof. Dr. Nazan Aktaş
Prof. Dr. İlkay Kasatura
Doç. Dr. Gonca Polat 
Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman
Prof. Dr. Lut Tamam 
Araştırma Görevlisi Hakan Karaman
Dr. Soner Çakmak 
Doç. Dr. Orhan Gürsu
Uzman Psikolog Kemal Özcan

Bireyin, hayatını kendi iradesi ile devam ettirme özgürlüğünü kaybetmesi şeklinde tanımlanan bağımlılık, tüm dünyayı ve ülkemizi yakından ilgilendiren bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada madde kullanım yaşı giderek düşmektedir. Türkiye’nin de genç bir nüfusa sahip olduğu düşünülürse konunun ehemmiyeti ortaya çıkacaktır. Zira gençlik, kişinin bağımlılıklara karşı en savunmasız olduğu dönemdir.
Bağımlılık salt bireysel bir hadise olarak görülemez, toplumu ilgilendiren pek çok yönü bulunmaktadır. Hastanın, sadece tedavi edilerek, ameliyata alınarak, ilaç kullanması sağlanarak iyileştirilmesi mümkün değildir. Günümüzde multidisipliner bir anlayışla, pek çok tıbbî hastalığın etiyolojisi ve tedavisinde sosyal faktörlerin önemi anlaşılmıştır. Bu bağlamda aile bağları ve aile içi iletişim güçlü olmalıdır. Yapılan çalışmalar madde bağımlılığının, evsiz barksız gençlerde, düzensiz hayat sürenlerde ve sosyal ilişkilerinde yetersizlik yaşayanlarda daha yaygın olduğunu göstermektedir. Durkheim’in vurguladığı üzere sağlıklı bir toplumsal dayanışma, gençlerimizi bağımlılıktan ve bağımlıların bulunduğu ortamlardan uzak tutacaktır.

Sayfa: 326
Ebat: 16x23.5cm
ISBN: 978-605-2233-73-3
Fiyat: 250 TL 

 

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)