Şiir ve Müzik Dizisi
Geleneksel Bİr Sohbet Toplantısı Urfa Sıra Gecelerİ

Yazar
Aktan Müge Yılmaz

UNESCO bünyesinde 2003 yılında imzalanan bir sözleşmeyle ülkeler için uluslararası bir sorumluluk alanı haline getirilen Somut Olmayan Kültürel Miras, gelecek kuşaklar için korunması gereken kültür varlığı olarak tanımlanmakta ve “toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar” olarak kabul edilmektedir. 2006 yılında attığı imza ile Türkiye de bu sözleşmeye taraf olmuş ve böylece bu mirasın araştırılması, derlenmesi, etkin bir biçimde değerlendirilmesi vs. gibi koruma önlemlerini yerine getirme konusunda yükümlülük almıştır. Kitabın konusunu oluşturan Urfa Sıra Geceleri, çok işlevli ve çok boyutlu bir folklor olayı olarak Türkiye’nin önemli bir somut olmayan kültürel mirası olduğu gibi Aralık 2010’da “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi”ne girmeye de hak kazanmıştır.

246 Sayfa
ISBN: 978-975-6355-43-5
Fiyat: 20 TL
Tükendi