Şiir ve Müzik Dizisi
Aşk-ı Sufİ

Yazar
İbrahim Gül

Bu yazılar hakikati örterek hakirleştiren kimselere karşı yazılmış şuur çağrılarıdır. Tezat çukurunda debelenen insanlık, içinde oluşan boşluğu yeni mezarlar kazarak kapatmaya çalışıyor. Ve edep hüzne ne kadar komşudur! Yazılarımda her an onun kokusu duyulur. Ama bizimkisi âşıkane hüzündür. Yetimhane değildir. Bu yüzden hüznümüz hezeyanlara değil, heyecanlara gebedir. Ruh kökümüze tasallut olmuş bilumum kurtçuklardan arınmak, dağarcığımıza kurulmuş darağaçlarında sallanan cesetten kelimelere yeni bir ruh üflemek, katı ve dondurulmuş kalıplar içerisinde bir fetişler mabedi haline getirilmiş gönül ve akıl evimizi hilkatin ve risaletin dışında mutlak hakikatin tanınmadığı bir mefkûre ocağı kılmak... Hamasete ram olmuş ham gönülleri tefekkür demiyle işleyip feraset dergâhında tam kılmak. Marifet de hakikat de bu olsa gerek.

176 Sayfa
ISBN: 978-975-6355-97-8
Fiyat: 100 TL

İçindekiler ve Önsöz (.pdf)