Dil ve Edebiyat Dizisi
Malİne Maceraları

Yazar
Aybike Gül Demir

On bir yıl birlikte ya adı ınız ve anneniz sandı ınız
kadının bir büyücü oldu unu ö renmek nasıl bir
duygu olurdu? Bu duyguyla yüzle en kahramanımız
Alexa Maline Fog, arkada ıyla birlikte
evden kaçıp macera dolu bir yolculu a çıkar.
Pe lerindeki büyücüden kurtulmaya çalı ırken
ba ka tehlikelerle kar ı kar ıya kalır.
Bu arada kendi yeteneklerini ve do aüstü
güçlerini yava yava ke feder.
Milenyum çocu u yazarın küçük ya larda
ortaya koydu u, heyecanı bir an olsun dü meyen
üç kitap, tek ciltte…

224 Sayfa
Ebat: 13.5x21
ISBN: 978-605-9247-16-0
Fiyat: 50 TL